...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިވާ
ނ.
(1) ހާމައިގެ އިދިކޮޅު.
(2) ނުފެންނަތަން (3) ހުރަސް.
(4) ނިވުން މިބަހުގެ އަމުރު.
(5) ނިވުން މިބަހުގެ ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުވާޅު . ހައިވާކަމެއްނެތުން . ހާމަކުރުން . ހާމަވުން . ހިރުއެރުން . ހިޔައުކުރުން . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހެދުންލުން . ނިވައުކުރުން . ނިވާފަތް . ނިވާފަތްގަނޑު . ނިވާލިއެޅުން . ނިވާޖެހުން . ނުބައިކަން . ރާވެރިފުލަށްފޫގެޅުން . ރާމާވުން . ރިޔާދެމުން . ރީނދޫތޮޅި . ބަރުވަލިފޫޅު . ބަރުވެލި . ބިތް . ބުރުގާ . ބެއްދުން . ބޮނދުން . ބޮޅުއުކުން . ބޮލަށްކޮށްޕި . ބޮލާފޮށާއެޅުން . ބޮޑުބުރުގާ . ބޮޑުމަސްދުއްވުން . ބޮޑުމުރާކި . ބޮޑުފިނިހައް . ކަންފަތި . ކަންފަތް . ކާނިވަލް . ކާވެނިރަން . ކުދިލުނބޯ . ކެސް . ކޮނޑެލިހައް . ކޮޅުމާ . ކޯޅިތަށި . އަނގަފަޗަރާ . އަންނައުނު . އައިސްއަލަމާރި . އަޗާ . އިސްޓާކީނު . އިޙުރާން ހެދުން . އުއްދަނޑި . އެހެންތޯ . ވަހާރެހި . ވަށާދެމި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ