...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިވާކުރުން
މ.
(1) ފޮރުވުން.
(2) ނުފެންނަގޮތް ހެދުން .
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔައުކުރުން . ނިވައުކުރުން . ބެއްދުން . ބޮލާފޮށާއެޅުން . މަދިރިގެޖެހުން . މޫނުއެޅުން . ފަރުދާކުރުން . ފޭރާންލުން . ފޮރުވުން . ގައިނިވާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ