...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިވާފަތް
ނ.
(1) ތަޅުދަނޑިވަޅު ފޮރުވާން ތަޅުވަޅުމަތީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ އެތިކޮޅު.
(2) ދޮރުފަތް ލެއްޕީމައި ދެދޮރުފަތް ދެމެދުން ހާއަޅާތަން ނިވާކުރުމަށް އެއްދޮރުފަތުގައި ހަރުކުރާ ފަތިގަނޑު.
މިފަދަ ބޭނުމަށްޓަކައި ހަރުކުރާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށްވެސް މިނަމުން ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްބާޑި . ފަސްބާޑިޖެހުން . ފާޅަގަނޑު . ދަފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ