...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިވާލި
ނ.
އުންޑަނާޅައި ބޮޑުބަޑިޖަހާއިރު އުންޑައިގެ ބަދަލުގައި ލާބޮނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިވާލިއެޅުން . ތަކަފިލޯށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ