...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިވާލުން
މ.
(1) އަލިފާން ނެއްތައިލުން.
(2) ހޫނު ފެނަށް ހިހޫ ފެންއަޅައިގެން ހޫނުކަން މަޑުކޮށްލުން.
(3) އިންޖީނާއި ރޭޑިޔޯއާއި ފަންކާ ފަދަ ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ތަކެތީގެ ހިނގުން ހުއްޓައިލުން.
(4) އަވިމަޑުވެލުން ނުވަތަ ހަނދުވަރު ފަނޑުވެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ