...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިމަ
ނ.
(1) ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ރައިވެރިންނަށް ނުދެވޭތީ އެމީހުން އަތުން ނަގައި އުޅުނު ހަކުރު ނުވަތަ ތަކެތި.
(2) ދަތުރުވެރިންނަށް ބައެއް ރަށްރަށުން ހަދިޔާއަށް ދީއުޅުނު ތަކެތި.
މިތަކެތިދީ އުޅުނީ އެރަށްރަށުގެ ފަޅަށް ދަތުރުދޯނި ވަނީމައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުވުން . ބާކަލޯ . ބުންބާސައި . ބޭރުންދާ އޮޑިޔަކަށް ނިމައެއް ނޯންނާނެއެވެ. . ބޮޑުފަޅޯ . ޅަފީ . ޅަފީވުން . އަކުންބަކުން . މަސްފޯ . މާގިނިމަސް . މިނި . މިނީމަހަ . މޫނިމައު . މޫދުމައުގަނޑު . ފިޔާމީރުކުރުން . ފޮނިބަލިކަން . ފޮނިމައުތަނޑު . ފޮނިމާ . ފޮނިމާތަނޑު . ދުންހެދުން . ދެގެދޭތެރޭމީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ