...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިމުނުކަން
ނ.
ވޭތިވެދިޔަ ކައިރި ޒަމާނެއްގައި ހިނގައިފިކަމެއް ދޭހަކޮށްދޭ ކަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްޕި . ހެރި . ހޯދި . ހޯދީ . ނީރި . ނެއްޓި . ބުއި . ބެހި . ބޭން . ކުރި . ކެހި . ކެނދި . ކޮށި . އެރި . އެމުނި . އޮހޮރި . އޮޅި . ވަން . ވާތާވި . ވިން . ވިދި . ވެހި . މުގުރި . މެރި . މޮހި . ފަވި . ފިލި . ފިލިކުރި . ފީނި . ފުއްޕި . ފޫގެޅި . ފެހި . ފެށި . ފޮޅި . ދިޔަ . ދުށިން . ތެޅި . ތޮރުފި . ލީ . ގުޅި . ގޮވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ