...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިމުން
މ.
(1) ކަމެއްހުއްޓުން.
(2) އަވަދިވުން.
(3) ހަލާކުވުން.
(4) މަރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަޖެހުން . ހީވި . ހުއްޓުން . ނިއައު . ނިއައުވުން . ނިޔާ . ނިޔާވުން . ބީހުން . ބޮވުން . ކެކުން . ކޮޅަށްދިއުން . ކޮޅުންލުން . ކޮޅުވުން . އަބަނޭރުން . އަވަދި . އަޖަލު . ވާނޭހައެތިވުން . ވުން . މާމުގުރުންނިމުން . ފިތާފުޅި . ފުރިހަމަކުރުން . ފެށުން . ފޮތްހުއްޓުން . ދަރަނި އަދާވުން . ދުނިޔެފަނާވުން . ދެކޮޅުއެއްވަރުވުން . ތަމާމުވުން . ލާފުރުން . ސެންސަރުވުން . ސޮކަށްދިއުން . ޗާޕުވުން . ޚަލާޞް . ޚަލާޞްވުން . ޤިޔާމަތް . ޤިޔާމަތްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ