...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިފާޅަ
ނ.
(ޅ) ފަތްޕިލާވެއްޔެއް.
މިއީ ބިލެތް އަރާހެން ރުއްރުކަށާ ގަސްގަހަށް އަރާ ވެލެކެވެ.
މިވެލުގެ ފަތްތައް ހުންނާނީ ބިލެތާ އެއްފާޑަކަށް އެއަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށެވެ.
މިއީ ވަރަށް ގިނައިން ދިވެހި ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ