...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިފާސް
ނ.
ވިހެއުމާވިދިގެން އަންހެނާގެ މާބަނޑުން ނިކުންނަލެއި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިފާސްކަން . ނިފާސްވެރިޔާ . ކުނި . ކުނިގަނޑު . މުސްތަޙާޟު . މުސްތަޙާޟުވެރިޔާ . ފޫގޮޅި . ފޫގޮޅިޖެހުން . ލެއިކެނޑުން . ލެއިފެނުން . ލޭކެނޑުން . ލޭފެނުން . ސާޅީހަށްހިނައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ