...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިދަނި
ނ.
(1) އެތެރެ ކަލިވަތް ކަލިވަތަށް ހުންނަ ބޯގޮދަޑިއެއް.
(2) ނިދުން- މިބަހުގެ އަމުރަށް ބޭނުންކުރާގޮތެއް.
(3) (މަލިކު) ގޮދަޑީގެ ދަށުގައި އަޅާއެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ