...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިދަންމިޔަރު
ނ.
މިޔަރުގެބާވަތެއް.
މިއީ ވަރުގަދަ ބޯހަންގަނޑެއް އޮންނަ ބަރުހެލި މިޔަރެކެވެ.
މިމިޔަރު ނިދައިފައި އޮންނައިރު އޮންނާނީ އެސޮރުގެބޯ ހަރުހަރަށް ވައްދައިގެންނެވެ.
މިޔަރުގެ ކުލައަކީ މުށިކުލައެވެ.
އުރަހަތައް ހުންނަނީ އަޅިކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިދަންމަރު . ނިދާމިޔަރު . މަޑިނިދަންމިޔަރު . ގޮބި . ގޮބިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ