...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިދާ
ނ.
ޣައިބުންލިބޭ ތެދުމަގުގެ އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާލިވުން . ހޭއެރުވުން . ހޭލާހުރުން . ނިދާއިއްވެވުން . ނިދިމަޑުވުން . ނިދިމޯޅަ . ނިދިގަދަވުން . ބިކަހިގުން . ކުވާ . އަށިގެ . އޫނ . އޫނއެޅުން . އެނދު . ވަކަރުގެ . މޫނުނުދޮވެހުރުން . މޯޅާ . ފަސޭހައުޅުން . ފާލު . ފޮތިގަނޑުތެރެ . ދަމިލަހޯޖު . ދަމުނަމާދު . ތަންވިޔަރިވުން . ތޮށިގަނޑު . ލަދުވެތި . ލަދުވެތިކަން . ލަދުވެތިވުން . ލޯދަމަދަމާއިނުން . ގައުން . ގޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ