...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިދި
ނ.
ހަށިގަނޑާއި ސިކުޑިއަށް އަރާމު ލިބިގަތުމުގެ ޠަބަޢީ ޙާލަތެއް.
މިޙާލަތުގައި ހިއްސުތަކުގެ ތޫނުކަންކެނޑި ސިކުޑީގެ ފުރިހަމަ ސަމާލުކަން ކުޑަވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރަސް . ހެއިއެރުން . ހޭލެވުން . ނިންދެވުން . ނިދިބުރަކެއުން . ނިދިކިޅި . ނިދިމަޑު . ނިދިގަދަ . ނިދިގެއުން . ނިދިގެއްސުން . ނިދިޖެހިލުން . ރުކުފަތި . ރޭނިދި . ބޫހި . ބޫހިލުން . ބޭސްމަލަން . ކައްޗޭ . ކާނު . ކާފަރަބުރު . ކުވާ . ކުވާބުރުން . ކޯރު . އައުން . އަވަހާރަފުޅު . އާފުރުން . މަރުނިދި . މަތާރަންފިލާ . މާނިދި . މާނީދި . މާލޯފާނު . ފަށަންބެހެއްޓުން . ފަންވަތް . ފަތި . ފަތިހުގެއަލިކަން . ފަތިގަނޑު . ފާލަން . ފީތާފަށް . ފުން . ފޮށާއޮޅުން . ދަލާސް . ދާލަ . ދުންފަތުއަނދިރިއެޅުން . ދެބަ ދޭތެރެވުން . ދެބަދޭތެރެ . ދެވަދޭތެރެވުން . ދެފަށްހުޅި . ދޭފަތް . ދޯޕައްޓާ . ތަންވިޔަރި . ތަންވިޔަރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ