...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިދިންހޭލުން
މ.
ހިތާއި ސިކުނޑިއާއި ހަޑިގަނޑަށް ލިބޭ ވަރުބަލިކަން ފިލުވައި އަރާމު ދިނުމަށްޓަކައި، ތަބަޢީގޮތުން ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ވަގުތީ ބަދަލު އައުމަށްފަހު އިހުހުރި ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ