...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިދިބަރުކެއުން
މ.
(1) ނިދީގެ އުނދަގޫތައް ލިބުން.
(2) ލޮލާއި ބޮލާއި ހަށިގަނޑަށް ނިދީގެ ގަދަ އިހުސާސްތައް ކުރަމުން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިދިބުރަކެއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ