...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިދުން
މ.
(1) ހިތާ ސިކުނޑީޔާ ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ވަރުބަލިކަން ފިލުވާ ޠަބިޢީ ގޮތުން އަރާމު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މުޅިހަށިގަނޑަށް އަންނަ ވަގުތީ ބަދަލުއައުން.
(2) ހޭލާހުރުމުގެ އިދިކޮޅު.
(3) މަޖާޒް:
ހަރަކާތެއްނެތި ހިމޭނުންވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުދަނޑިވުން . ނިނިދުން . ނިންދެވުން . ނިދަނި . ނިދާމު . އަވަހާރަލެއްޕެވުން . ފީފިލުވުން . ތަންޑާއެރުން . ތަންޑާވުން . ލޮލުފިޔަޖެހުން . ލޯމެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ