...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިތް
ނ.
ބުމައާއި ބޮލުގެ އިސްތަށިފެޅި ހިސާބާއިދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންދޫރަތިކި . ނިވަތް . ނިދާޅަ . ނިދާލަ . ނިތުކުރި . ނިތްކުރި . ނިތްގަނޑު މިޔަރު . ނިތްގަނޑުތާކިހާ . ނިތްޖެހުން . ރަންގެރި . ރޫއެރުން . ބިޅިދިލިމިޔަރޮ . ބޮނދުދޫނި . ބޮސް . ބޮޑުގާދޫނި . ކަނޑުގެރި . އަރިކަނޮޅި . އަރުނު . އެއްހުރާރިހުން . މިޔަރު . މޭއްޔަދައިތަ ދަރުބޮނޑި . ފެންފޮތިއެޅުން . ތާކިހާ . ތުއްރަވާސް . ތޮފި . ގޮނބިނެގުން . ސަޖިދަ . ސަޖިދަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ