...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިތްކުރި
ނ.
(1) ނިތުގެމެދު.
(2) ނިތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިދާޅަ . ނިދާލަ . ނިތުކުރި . ތުއްރަވާސް . ގޮނބިނެގުން . ސަޖިދަ . ސަޖިދަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ