...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިތްގަނޑު
ނ.
(1) ނިތާދިމާއިން ނެރެ ހަދައިފައި އޮންނަ އިސްތަށިގަނޑު.
(2) ތޮފިފަދަ އެއްޗެތީގައި ނިތާ ދިމާއިން ނެރެފައި ހުންނަތަން.
(3) މިޔަރުގެ ތަލަމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިތްގަނޑު މިޔަރު . ނިތްގަނޑުތާކިހާ . ބިޅިދިލިމިޔަރޮ . އަރިކަނޮޅި . މިޔަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ