...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިތްގަނޑު މިޔަރު
ނ.
(އ) މެންދާ މިޔަރުގެ ބާވަތެއް .
މިއީ އާދައިގެ މިޔަރަށްވުރެ ނިތްގަނޑު ބޮޑު، އެހެން މިޔަރަށްވުރެ އުރަހަ ކުދިކޮށް ހުންނަ މިޔަރެކެވެ.
ހެލިފެލިވުމުގައި ތަންކޮޅެއް ހަރަކާތްލަސް މިޔަރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ