...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިލަ
ނ.
(1) ކަށިކެޔޮ ހޮޅުފަޅައިގެން ހަދާފަތި.
(2) ބައްތެލި ފަހަރުގެ ހިޔަލުމަތީ އަޅައިފައި ހުންނަފަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުއަތޮޅުމެދު . ހަލާދަނޑި . ހިއްތަލަބަތް . ހުނިކޭ . ހުނިލީރޮށި . ހުއްބު . ހުތްބުއި . ނާސްތާރޮށި . ނިލަގަނޑު . ނިލެމޭހި . ބިންބިފަތަފޮޅި . ކަރުކަން . ކާވެނިޚުޠުބާ . ކުޅިބޯކިބާ . ކުކުޅުލޯ . ކޮއްލަވާނި . އުޅާލި . އެން . ފެންނިލޮނދި . ފެންފަތަފޮޅި . ދޮންނިލަމަހި . ގަޅިޖެހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ