...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިލަމެހި
ނ.
އެމުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ރާއްޖޭގެ ފަޅުފަޅުގެ މުރަކަތަކާ ގާތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން އުޅޭ އެމެކެވެ.
މީގެ ކަންފަތްގަނޑު ބޮލަށްވުރެ ކުރުވާނެއެވެ.
މަހުގެ ނިގޫފަތުގެ ކޮޅު ހުންނަނީ ހިމަކޮށް އޫކޮށެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ފެހިނޫކުލައެކެވެ.
ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި މިބާވަތުގެ އެން ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުން ކުރަން ޖެހެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނިކޭ . ހުއްބު . ހުތްބުއި . ނިލެމޭހި . އެން . ދޮންނިލަމަހި . ގަޅިޖެހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ