...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިލަގަނޑު
ނ.
(1) ނިލަފަންގެ.
(2) އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ކުޑަ ހިޔާ ހަދަން ބޭނުންކުރާ ފަންގެ.
މިއީ އޮޑިދޯނި ބައްތެލި ފަހަރުގެ ފަންހިޔަލުގެ ފުރާޅުމަތީގައި ފެތުރުމަށްޓަކާ، ކަށިކޭލު ހޮޅުގެ ފަތިން ދެފަތިގަނޑު ދޭތެރޭގައި ކައިވަތެއްހާ ދުރުމިން ހުންނަވަރަށް ބަނޑުވަރުތަކެއްގައި އައްސައިއަމުނައިފައި އޮންނަ ފަތިތަކެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ