...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިލޫބޮނދަ
ނ.
(ސ) ލަނޑާ.
ލަނޑާގެ ނޫކުލަގަދަ ވައްތަރު، މިއީ އަނގައިގެ ދަތްގަނޑު ހަޑިކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ