...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިގާރަންފޮށި
ނ.
ދެއަތްގަނޑު ލައިފައި ހުންނަ ފޮއްޓެއް.
މީގެ އެތައް ފޮއްޓެއް ހުރެއެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި ހުންނާނީ ކަޅުތިމަރަ ނޫނީ ހިލައަޅައިފައެވެ.
މިފޮށި ބަހައްޓަނީ ނާފަހަރުގެ މެދުތެރޭގައެވެ.
މިއީ، ނާދުއްވާއިރު ރޯލުކުރިއަނުދިނުމަށް އަރުވާފޮށިތަކެކެވެ.
މިފޮށިތައް އަރުވަނީ ބަރުވާ ވަރަށް މުދާ ނުލިބި ދަތުރުކުރަން ޖެހުމުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ