...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިގޫހުދުކާޅު
ނ.
ކަނޑުކާޅު ޢާއިލާގެ މަހެއް.
މިއީ ފަތިކޮށް ހުންނަ ކުޑަ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ގަދަމުށިކުލައެވެ.
ނިގޫފަތުގެ ކުލައަކީ ހުދުކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ