...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިގޫހުދުކޮކާމަސް
ނ.
ކޮކާ މަހުގެ ބާވަތެއް.
މަހުގެ ކުލައަކީ މުށިކުލައެވެ.
މިކުލައިގެ ތެރެއިން ނޫކުލައެއްވެސް ފާއްދާފައި ހުރެއެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތުގެ ކޮތަރިބައިގެ ކައިރިފަށާއި ކުޑަކޮތަރިބައިގެ ކައިރިފަށް ހުންނަނީ ނޫކުލައެއްގައެވެ.
ނިގޫފަތް ހުންނަނީ ދޮންކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ