...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިގޫދިގުހިކާ
ނ.
ހިކާގެ ބާވަތެއް.
މިމަހަކީ ހިމަދިގު ފެހިކުލައިގެ މަހެކެވެ.
މިފެހިކުލައިގެ ތެރެއިން ނޫކުލައެއް ފާއްދައިފައި ހުރެއެވެ.
ހުޅުނބުތަކުގެ ހުރަހަށް ރަތްކުލައިގެ ރޮނގެއް ފާޅުކޮށް ހުރެއެވެ.
މިމަހުގެ ބޮލުގައި ރަތްދަނބުކުލައިގެ ކުރެހުންތަކެއް ހުރެއެވެ.
ނިގޫފަތުގެ ދެފަރާތުކައިރި ނަރުވައެއްގެ ސިފައިގައި ދިގުކޮށް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ