...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިގޫދޮންނޫމަސް
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިމަހުގައި ހުންނަނީ ނޫ ކުލައާއި ރީނދޫކުލައެވެ.
މަތީ ކޮތަރިބަޔާއި، ނިގޫފަތުގައި ހުންނަނީ ރީނދޫކުލައެވެ.
އެހެން ކޮތަރިތައް ހުންނަނީ ހުދުކުލައެއްގައެވެ.
ނިގޫފަތް ހުންނާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަފިވެފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ