...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިސްބަތްވުން
މ.
މީހަކާ ނުވަތަ އެއްޗަކާ ނުވަތަ ފަރާތަކާ ގުޅިފައިވުން.
މިސާލު:
މަޖީދީމަގު ނިސްބަތްވެފައިވަނީ ޢަބުދުލްމަޖީދު ރަންނަ ބަނޑޭރި ކިލެގެފާނާ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަމިއްލަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ