...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިޒާމު
(1) އިންތިޒާމު.
(2) ރޭވިފައިވާގޮތް.
(3) ތަރުތީބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނިކަން . އެސްނާޅި . މުއާޞަލާތު . ލޭކިހުނު . ގުލާބުޖާމް . ގޮހޮރު . ސާމްރާޖު . ޖުމްހޫރީ ދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ