...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިޔަނދުރު
ނ.
ލުނބޮޔަށްވުރެ ތޮށިގަނޑުބޯ، ތޮށިގަނޑުގައި ފިތްހުންނަ، މެދުވަރު ފަޅޮލުގެ ބޮޑުމިނުގެ ހުތްމޭވާއެއް، މިއީ ކާއިރުމީރު އެކަމަކު ފަހުން ހިތިރަހަލާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިއަނދުރު . ނިޔަނދުރުމާ . ނިޔަނދުރުފަޅޯ . ނިޔަނދުރުލޭ . ނޭދުރުވައް . ވަޅޯ . ތެނބެރެލޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ