...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިޔަނދުރުލޭ
ނ.
ބައެއް Mިހުންގެ ނޭފަތުން ދުވަސްދުވަހުން އަންނަލެޔެއް.
މިލެޔަށް މިނަންކިޔުނީ ނިޔަނދުރު ފަތް ފިސްކޮށްފައި ވަސްގަތީމާ ލޭ މަނާވާތީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެނބެރެލޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ