...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިޔަފަތި
ނ.
އިނގިލިތަކުގެ ކަޅުހަން ނިމޭތާ ކުރީގައި ހުންނަ ހަރުތޮށި ގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްރީތި . ހަތްދުވަސްވުން . ހިއްތަން . ހުޅުނބު . ނިއަރޮދި . ނިއަފައް . ނިޔަރޮދި . ނިޔަފަތިކަނޑާދަތި . ނީފަތާ . ރީނދޫހުން . ކޮށާވަޅި . އަތްބެލުން . އިބިލީހުގުއި . އުންޗުކުލި . އުންޗުކުލިކެނޑުން . ވަކި . ވަކިހިއްޕުން . ވަކިއެޅުން . ވަކިތޫނުކުރުން . ވަގުވަކި . ވިކައިގަތުން . މެޑެނިޔަފަތި . ފޫޅުވައް . ދަތި . ގޮމަނިޔަފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ