...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިޔަތް
ނ.
(1) ގަސްތު.
(2) ނަމާދު ރޯދަ ފަދަ އަޅުކަންތައް ކުރަންފަށާއިރު ދުލުން ކިޔާ ބަސްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްނުބައި . ހިތްނުބައިކަން . ހިތްނުބައިވުން . ރޯދައަށްހުރުން . އިޙްރާމްބަނުން . އިޚުތިޔާރު . ވަކީލުކުރުން . ގަރުބަ . ގަސްތު . ގަސްތުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ