...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިޔާވުން
މ.
(1) ޤުރުއާން ކިޔަވައި ޚަތިމްވުން.
(2) ނިމުން.
(3) (މބ) "މަރުވުން" މިބަހުގެ މާތްގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާހުނިވުން . ހާނީއްކަވުން . ނިޔައުވުން . ފިލިނިމުން . ގެއްލުންލިބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ