...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިޔާމަ
ނ.
(1) ފަސޭހަ.
(2) ނިޢުމަތް.
މިބަސްގިނައިން ބުނެއުޅެނީ ދަތުރާ ވިދިގެންނެވެ.
މިސާލު:
ނިޔާމަދަތުރު (ފަހިދަތުރު)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިއާމަ . ނިޔާމަ . ފަހި . ފަހިކޮށްދިއުން . ފަހިދަތުރު . ދޮށިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ