...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިޝާން
ނ.
(1) ފާހަގަ.
(2) ޢަލާމާތް.
(3) ޢިއްޒަތާއި ތަޢުރީފުގެ ފާހަގައެއް ކަމުގައި ދީއުޅޭ ރަން ރިހިފަދަ ތަކެތީން ހަދައިފައި ހުންނަ ފޮއްޗާއި މައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރާ . ހިލަވަޅު . ހެކި . ރަމްޒު . ރަމްޒުކުރުން . ބަރުމަރުކާ . ބަވަތި . ބަވަތި . ބެޖު . ކުރުއަތުލިޔުން . ކޮނޑުމައު . ކޮމާކޯޅި . އަކުރު . އަމާންދިދަ . އަލާމަތް . އަސަރު . އުޖާލާ . ވަރު . ވަރުނެގުން . ވަކި . ވިޔަފާރިމަރުކާ . މަރުކާ . މަރުކާޖެހުން . މައު . މައްދު . މަގުރަވަޅު . މަޚުމާ . މަޚުމާއެރުން . މާކު . ފަލިވަޅު . ފާހަގަ . ފިލި . ފިލިޖެހުން . ފިޔަވަޅު . ފެންމަރުކާ . ތަރި . ތަޅުދަނޑި . ތައްގަނޑު . ތައްގަނޑުޖެހުން . ތަސްދީދު . ތިކި . ތީރު . ތެލިގިރާފު . ލަކުނު . ލާލު . ގައުސް . ގެއްލާފާހަގަ . ގޮނޑިއަށް އެރުން . ސަރަންދީބުފަރުބަދަ . ސިލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ