...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނީ
ނ.
(1) ހަނޑޫފަދަތަކެތި ފޮޅީމާނެގޭ އެންމެ ހިމުންބައި (2) އޮޑި ފަހަރުގެ ކުނބުގެ ކުރީގައި ސާމޯރުޖަހަން ހިމަކޮށްފައި ހުންނަ ތަންކޮޅު.
(3) ބދ.
ކުރީކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީފިލާ . ހަނދުބަޑި . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނގު . ހަނގުންފަރާ . ހަނގުރާމަ . ހަނޑަސް . ހަނޑޫ . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނުކަކުނި . ހަނޯބެރުން . ހަންމުށި . ހަންފީމިޔަރު . ހަންދަ . ހަންގަނޑު . ހަންޑިހެއްލުން . ހަންޑިކާށި . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިއުޅައު . ހަންޑިމައު . ހަންޑިފިއްލުން . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަރާންވުން . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރުވާޅު . ހަރުމަތީބަޑި . ހަރުފަމުތް . ހަރުފަތަށް އެރުން . ހަރުދަނޑި . ހަރޮނގުހިކާ . ހަރޯދަ . ހަޅަ . ހަކިގޮޅާ . ހަކީމީބޭސް . ހަކުރުބޮލި . ހައި . ހައިބަވަންތަކަން . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހައެއްކަ . ހައްބަ . ހައްބުރު . ހައްވާމަހަ . ހައްތާ . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ