...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނީން
(ބދ.) އަސްކަރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތީކިޔެވުން . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނަސްލު . ރެކުން . ރެދިން . ބޮޑުއޮޅަންނަބައިމަތި . ކިރުފެލުން . ކޮރުޖިންނި . އަޅައިކެނޑުން . އައްތާރަފަނި . އަސްކަރުންގެ ދަނޑި . އަސްކެނިދަށް . އިރުވައިކަންޒޫރި . އިފުރީތު . އެދުރުޖިންނި . މަލިންކަން . މާރިދު . މުރާބުގޭ މުދިން ބޭކަލުން . ފުރޭތަ . ދަރިފަސްކޮޅު . ދެޔޯމާރިދު . ސައިތާނު . ސުންނަތްޖަމާޢަތް . ޚަލްޤުތަކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ