...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނީރުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގެ ދެރަކަމުންނޫނީ އެއެއްޗެއް ފޫވެއްޓިގެން އޭގައިހުރި ދިޔާއެއްޗެއް މަދުމަދުން ނުކުތުން.
(2) ދިޔާ އެއްޗެއް މަދުމަދުން ނުކުތުން.
(3) ލީކުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީރާލުން . ނީރި . ފޭއްދުން . ލީކުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ