...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނީލަން
ނ.
(1) ވިހަލަގޮނޑި.
(2) ނީލަންގޮނޑި.
(3) ނީލަމް.
(4) އެއްޗެއް ވިއްކާލުމަށް ބައެއްގެ މެދުގައި އަގުކިޔާކިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީލަން . ނީލަންނެގުން . ނީލަންބެހުން . ބަނގުރޫޓުވުން . އަސަންނަވަރަންނަ . ވަރަންނަ . ވިހަތަން . ފާސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ