...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނީލަންނެގުން
މ.
(1) ނީލަންކީ އެތި އެންމެ މަތީ އަގުގައި ގަތުން.
(2) ނީލަމުގައި ހުންނަތަކެތި ގަނެގެން އެއިން ވިޔަފާރިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ