...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނީލޯފަރު
ނ.
(1) ފެންފެންގަނޑުގައި ހެދޭ ވެލެއް.
އޭގެފަތާއި މަލާއި ފޮޅެނީ ފެންމަތީގައެވެ.
(2) ލޮޓަސް.
(3) ލައިނޫފަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީލޫފަރު . ލޮޓަސްމައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ