...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނު
އކ.
(1) ނަފީގެ އަަކުރެއް.
މިއަކުރުގެ މާނަދޭހަވާނީ، ބަހަކާއި ގުޅުވައިގެން ބުނުމުގައެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ނުބަލާ! (ށ) ނުދޭ! (ނ) ނުކާނަން.
(2) ނުދަންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިގަނޑު . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނދާން ބެހެއްޓުން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދިވަޅު . ހަނދު . ހަނދުބަޑި . ހަނދަވަރަސުރާ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރުކަކުނި . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަނގު . ހަނގުރާމަ . ހަނގުރާމަބެރު . ހަނގުބޭކަލުން . ހަނޑަސްތުން . ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނޑޫ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނަ . ހަނަ އަނބުރައިލުން . ހަނަފަސް . ހަނަފަސްބިން . ހަނާ . ހަނާކުރުން . ހަނާއެޅުން . ހަނާވުން . ހަނާފާޅަ . ހަނިލުން . ހަނު . ހަނުހިމޭން . ހަނުހިމޭންކަން . ހަނުހިމޭންވުން . ހަނުކަކުނި . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަނުކުނޑި . ހަނުތެޅުން . ހަނުލުން . ހަނުގާގަނޑު . ހަނޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ