...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުހަނު
އ.
ވަރަށް.
މިބަސް ބުނެއުޅެނީ ރަނގަޅު ކަންތަކާ މެދުގައެވެ.
މިސާލު:
ނުހަނު މޮޅުބޭހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިބަ . ހާސްފައި . ހިލަ . ހުހިވައް . ނުހަނު . ބަސަރާއަށް ކަދުރު ވިއްކުން . ބިޔަވުން . ބޫތު . ބޫތުކެއުން . ބޫތުގަތުން . ބޭޚޯސްވުން . ކީރިތި . ކީރިތިކަން . ކީރިތިވުން . ކުކުރާމުގުރުން . ކެނދިމުޅިއަށްވެލި އެޅުން . ކެނެރީ . އަހަންމު . އަމާޒުފަތްގަނޑު . އަތާއަތްގުޅައިލުން . އަލިހަވާސާ . އުންކާރު . އުންކާރުދިނުން . މޫނުކަޅުވުން . ފިސާރި . ފުރައިތުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ