...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުހިކޭފާރު
ނ.
(1) ބޭހުން ފަސޭހަނުވެ އުމުރަށްވެސް ހުންނަފާރު.
މަޖާޒު:
(2) ތިމާ، އިންމީހެއް ނުވަތަ ހިތާވި މީހެއްގެ ނުފިލާ ހުންނަ ހަނދާން.
(3) ނުފުދިފައި ހުންނަ އެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުފިލާފާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ