...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުހޮރުއްޕާންކުރުން
މ.
(1) ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ހެދި ތިމާއަށް ނުލާހިކު ބޮޑަށް އުނދަގޫ ކުރުން.
(2) އުދަނގޫ ބޮޑުކުރުން.
(3) ދުއްތުރާކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުފޮރުއްޕާންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ