...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުހޮރުއްޕާންވުން
މ.
(1) ކޮންމެވެސް ކަމަކާހެދި ތިމާއަށް ނުލާހިކު ބޮޑަށް އުނދަގޫވުން.
(2) އުނދަގޫބޮޑުވުން.
(3) ދުއްތުރާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުކުޅަދާނަވުން . ނުފޮރުއްޕާންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ